facebook

ДепартаментНова българистика

Актуално

tichanov_678x410_crop_478b24840a
10.12.2015 16:00

Академична среща с проф. Галин Тиханов от Лондонския университет

Университетски театър

Организатор:
департамент „Нова българистика“

Водещ:
доц. д-р Пламен Дойнов

Участници:
проф. Михаил Неделчев,
доц. д-р Йордан Ефтимов,
гл. ас д-р Биляна Курташева,
гл. ас. д-р Мария Огойска и други.

Проф. Галин Тиханов е George Steiner Professor по сравнително литературознание в Лондонския университет (Queen Mary College). Събитието се реализира като част от съвместната работа на департамент „Нова българистика“ с проф. Тиханов, който е чуждестранен участник в голямата научноизследователската програма „Литературата на НРБ (1946–1990)“.