facebook

ДепартаментНова българистика

Актуално

izborat-na-poeta-hemusnews_678x410_crop_478b24840a
02.02.2023 12:52

Ивайло Иванов във фокуса на литературната история

На 9 декември 2022 г. катедра „Българска литература“ на ВТУ и департамент „Нова българистика“ на НБУ организираха в зала
„Европа“ на ВТУ националната научна конференция „Изборът на поета“, посветена на 50 години от рождението на Ивайло Иванов (1972–2016)

 

„Образи на политиката/политическото/политиците в поезията на Ивайло Иванов“ от Михаил Неделчев

„Тезиси към поетиката и езиковото поведение на Ивайло Иванов“ от Пламен Дойнов

снимка: HemusNews