facebook

ДепартаментНова българистика

Актуално

doinov_678x410_crop_478b24840a
19.11.2015 17:00

Подиумна дискусия около книгата на Пламен Дойнов „Литература, размразяване, разлом: 1962“

Представяне на книга

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Организатор:
департамент „Нова българистика“

Водещ:
проф. Николай Аретов, д.н.

Дискутант:
доц. Пламен Дойнов, д.н.

Участници:
проф. Михаил Неделчев, доц. д-р Морис Фадел, доц. д-р Йордан Ефтимов

Книгата на Пламен Дойнов е №10 от поредицата „Литературата на НРБ: история и теория“ и представлява своеобразна литературна история на средищните години от българското размразяване, взряна в повратното разцепване на литературата на НРБ през 1962-а, когато в нея постепенно, но все по-ясно започват да се очертават границите между официозен и алтернативен сектор. Изследвани са литературните ефекти на непоследователното развенчаване на Сталин и Червенков, битките за утвърждаването на ново литературно поколение, рокадите в Съюза на българските писатели, пукнатините в мемоарни версии като тази на Любомир Левчев. Анализирани са знакови извънстолични случаи – скандалите по повод книжката „Поетическо вероизповедание“ на младите русенски поети и около стихотворението „Чужда кръв“ на Велин Георгиев. Описана е сложната преддебютна и дебютна фаза на поетите Иван Теофилов и Иван Цанев. Накрая книгата разказва как малкият незавършен проект на 1956 г. отеква през 1962 г. в творчеството на Атанас Славов и Владимир Башев.