facebook

ДепартаментНова българистика

Актуално

collage-new-bulgaria_678x410_crop_478b24840a
15.12.2015 16:00

Представяне на научните издания на департамент „Нова българистика“ за 2015 година

Представяне на научни издания

Галерия „УниАрт“

Организатор:
департамент „Нова българистика“

Водещ:
доц. Пламен Дойнов, д.н.

Участници:
проф. Михаил Неделчев 
доц. Йордан Ефтимов
доц. Морис Фадел
д-р Биляна Курташева 
д-р Мария Огойска

Събитието представя шест научни сборника и авторски книги, издадени през 2015 г. в рамките на научноизследователската програма „Литературата на НРБ (1946-1990)“, реализирана от департамент „Нова българистика“:

• „Хайка за вълци“ в българската литература и култура“ – книга първа от поредицата „Алтернативният канон: Творбите“
• „9 септември 1944: литература и политика“ – книга 9 от поредицата „Литературата на НРБ: история и теория“
• „Литература, размразяване, разлом: 1962“ от Пламен Дойнов
• „Ефектът на раздалечаването“ от Михаил Неделчев
• „Първи и последни стихотворения“от Николай Кънчев – книга трета от Колекция „Неиздадените“
• „Тихата лирика“ в българската литература“ – книга 12 от поредицата „Литературата на НРБ: история и теория“

Акцентът при представянето ще бъде поставен върху новите подходи при изследването на литературата от епохата на комунистическия режим и върху проблема за все още отворената историческа граница между периодите – до и след 1989 г.