facebook

ДепартаментНова българистика

Актуално

tihata-lirica_678x410_crop_478b24840a
27.01.2016 17:00

Премиера на научния сборник „Тихата лирика“ в българската литература“

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Организатори:
департамент „Нова българистика“
Издателство „Кралица Маб“

Водещ:
доц. Пламен Дойнов, д.н.

Участници:
проф. Михаил Неделчев, проф. Николай Аретов, доц. Йордан Ефтимов, доц. Морис Фадел, доц. Пламен Антов, Анжела Димчева

Събитието представя книга 12 от поредицата „Литературата на НРБ: история и теория“ на департамент „Нова българистика“ на НБУ. Сборникът представя текстове, четени за първи път на научната конференция „Тихата лирика“ в българската литература: от дискриминацията до канонизацията“, организирана на 24 и 25 април 2015 г. във Велико Търново от катедра „Българска литература“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и департамент „Нова българистика” на НБУ. Те коментират понятието и явлението „тиха лирика“ в контекста на 70-те години на ХХ век; експонират го като поколенчески знак, очертавайки зони на конфликти и точки на колаборация (или на приемственост?) с „априлското поколение“; четат аналитично отделни книги и стихотворения от Иван Цанев, Калин Донков, Калина Ковачева, Борис Христов, Владимир Попов, Андрей Андреев, Паруш Парушев и други поети; проследяват редица биографични траектории и творчески решения на „тихите лирици“ преди и след 1989 година.