facebook

ДепартаментНова българистика

Актуално

img-0048_678x410_crop_478b24840a
27.05.2024 17:00

Продължаваща научна конференция: „Отсъствието на човека в литературата на НРБ: образцови биографии, „бивши хора“, растения, животни, предмети, машини и други нечовеци в българската литература през втората половина на ХХ век“

Мутантите в научната фантастика на НРБ – отвъд романтическото благородно уродство?

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Нова българистика“


Водещ:
доц. д-р Йордан Ефтимов

Модератори:
проф. д.н. Пламен Дойнов, доц. д.н. Морис Фадел


Участници:
студенти и преподаватели от НБУ


Комунистическата идеология се представя като хуманистична, официалните гласове на социалистическата епоха обичат да твърдят, че поставят човешките проблеми в центъра на своята идеология и политика, но всъщност много често човекът е децентриран, както от самата официална идеологическа доктрина, така и от съпротивите срещу нея. Изложението на доц. д-р Йордан Ефтимов ще даде още един интересен ракурс към това фундаментално противоречие, разглеждайки развитието на жанра на научната фантастика в литературата на Народна република България.

 

Доц. д-р Йордан Ефтимов е специалист по теория и история на литературата.