facebook

ДепартаментНова българистика

Актуално

nedelchev-socials4_678x410_crop_478b24840a
20.03.2023 18:00

Разговор за научния сборник „Персоналистът: Михаил Неделчев“

НБУ в Центъра, ул. „Г.С. Раковски“ 191Б

Организатор:
департамент „Нова българистика“

Водещ:
проф. Пламен Дойнов, д.н.

За книгата ще говори проф. Георги Каприев, д.н. (СУ „Св. Климент Охридски“)

Научният сборник „Персоналистът: Михаил Неделчев“ (съставител: проф. Пламен Дойнов, д.н.) е книга осма от библиотека „Присъствие“, поредица на департамент „Нова българистика“ на НБУ. Той включва текстове, представени на юбилейната научна конференция в чест на 80-годишнината на проф. Михаил Неделчев, както и широк кръг от текстове, дискутиращи идеите изследователя.

Сборникът обсъжда не само приносите на проф. Неделчев към мисленето за литературата, но и културния и политически контекст, в който те се осъществяват.