facebook

ДепартаментНова българистика

Актуално

books2_678x410_crop_478b24840a
12.04.2016 16:20

Семинар „Подстъпи към литературна микроистория“

Галерия „УниАрт“

Организатор:
департамент „Нова българистика“

Водещ:
доц. Пламен Дойнов, д.н.

Дискутанти:
проф. Михаил Неделчев, доц. д-р Морис Фадел, доц. д-р Йордан Ефтимов

Участници:
преподаватели и студенти от БП „Българистика“ и МП „Литература, книгоиздаване, медии“

Публична лекция и дискусия за характеристиките на една възможна литературна микроистория, с фокус върху литературата от епоха на Народна република България (1946-1990). Ще бъде показано как и в каква степен литературно(микро)историосторическият подход изисква смяна на перспективата към миналото, което се изследва не толкова като обект със съответните творби, автори, социополитически и социокултурни контексти, жанрови формации и т.н., колкото като динамична мрежа от текстове, в която се проявяват различни видове избор, адаптират се почерци, проявяващи се в събитието на рецепцията, в серия от инциденти, конструирани понякога като случаи. На фокус застават връзките между отделните решения – плод и на каузалност, и на случайност – извършвани от автори, читатели и социални фактори, които създават средата за възникване и възприемане на творбите. Акцентира се върху мястото на случая като модел и инструмент на една възможна литературна (микро)история.