facebook

ДепартаментНова българистика

гл. ас. д-р Михаела Йорданова

гл. ас. д-р Михаела Йорданова

гл. ас. д-р Михаела Йордванова е завършила Националната гимназия за древни езици и култури. Магистър и доктор е на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е във Виенския университет. Изследванията ѝ са в областите на класическите езици, както и на тракийската и старогръцката култури. Автор е на книгите „Елински орфически свидетелства“ (2004) и „Maenads – Early Dionysiac Fests“ (2017). Умира през 2020 г.