facebook

ДепартаментНова българистика

Щатни

проф. д.н. Мони Алмалех

проф. д.н. Мони Алмалех

проф. д.н. Пламен Дойнов

проф. д.н. Пламен Дойнов

доц. д.н. Морис Фадел

доц. д.н. Морис Фадел

доц. д.н. Огняна Георгиева-Тенева

доц. д.н. Огняна Георгиева-Тенева

доц. д-р Биляна Курташева

доц. д-р Биляна Курташева

доц. д-р Галина Куртева

доц. д-р Галина Куртева

доц. д-р Емилия Дворянова

доц. д-р Емилия Дворянова

доц. д-р Ирина Георгиева

доц. д-р Ирина Георгиева

доц. д-р Йордан Ефтимов

доц. д-р Йордан Ефтимов

доц. д-р Мария Огойска

доц. д-р Мария Огойска

доц. д-р Мая Ангелова-Анастасова

доц. д-р Мая Ангелова-Анастасова

доц. д-р Татяна Фед

доц. д-р Татяна Фед