facebook

ДепартаментНова българистика

Публикации

Годишник на департамент "Нова българистика"

 

Поредици

 

Литературата на НРБ: история и теория

Библиотека „Личности“

Червено на бяло: Литературен архив на НРБ

Колекция „Неиздадените“ 

Алтернативният канон: Творбите

Годините на литературата 

Библиотека "Присъствие"

Очи в очи

 

 

Сборници извън поредици

 

 

Монографии

 

Проф. Михаил Неделчев

Проф. Мони Алмалех, д.н.

Проф. Иван Касабов, д.н.

Доц. Едвин Сугарев, д.н.

Проф. Пламен Дойнов, д.н.

Доц. д-р Морис Фадел 

Доц. д-р Йордан Ефтимов

Доц. д-р Емилия Дворянова

Доц. д-р Борислав Георгиев 

Доц. д-р Татяна Фед

Доц. д-р Ирина Георгиева 

Доц. д-р Галина Куртева

Доц. д-р Огняна Георгиева – Тенева 

Гл. ас. д-р Биляна Курташева

Гл. ас. д-р Мария Огойска

Д-р Михаела Йорданова 

 

 

Учебници и учебни помагала

Проф. Михаил Неделчев

Проф. Мони Алмалех, д.н.

Проф. Иван Касабов, д.н.

Доц. д-р Йордан Ефтимов

Доц. д-р Борислав Георгиев

Доц. д-р Галина Куртева

Доц. д-р Татяна Фед

Доц. д-р Ирина Георгиева

Гл. ас. д-р Мария Огойска

Гл. ас. Бойка Бъчварова

 

 

Художествени произведения

 

Проф. Мони Алмалех, д.н. 

Доц. д-р Емилия Дворянова

Доц. Едвин Сугарев, д.н. 

Проф. Пламен Дойнов, д.н.

Доц. д-р Йордан Ефтимов

 

 

Юбилейни издания