facebook

ДепартаментНова българистика

Африка\Числа

eftimov-1-h_184x250_fit_478b24840a

Африка\Числа

Йордан Ефтимов

Други публикации

Йордан  Ефтимов. Африка\Числа.  ИК  „Жанет – 45”, Пловдив, 1998.

 

Защото стиховете на Ефтимов са толкова прецизни, както би могла да бъде само онази част от ръцете ни, най-последната, краят на тялото, с която усеща- ме и по която разпознават самоличността ни. Едновременно с това те са толкова полиморфни, както би могъл да бъде всеки един от неповторимите релефи на ореховите ципи и което е най-важно – това е маниерът му винаги да обръща нещата – не просто от опако на лице, а с едно задълбаване в същата посока, докато стигне дъното.


Цветанка Еленкова

 

Цветанка Еленкова: http://www.slovo.bg/old/litvestnik/128/lv0128010.htm