facebook

ДепартаментНова българистика

Post festum. Надгробни надписи и стихотворения

2-post-festum_184x250_fit_478b24840a

Post festum. Надгробни надписи и стихотворения

Пламен Дойнов

Други публикации

Пламен Дойнов. „Post festum. Надгробни надписи и стихотворения“. ИК „Петекс”, С., 1992.


„В новата си книга Пламен Дойнов е публикувал едно гробище... Поетиката на гробището (не гробищната поетика) предполага единство и самостойност. Гробището е цялост... В книгата на Пламен Дойнов гледната точка „ляга” в пръстта и кара телата да си спомнят за себе си... Влезте и излезте от това гробище. Авторът отдавна не е тук.” (Георги Господинов)