facebook

ДепартаментНова българистика

9 септември 1944: литература и политика

nrb-09-1944_184x250_fit_478b24840a

9 септември 1944: литература и политика

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„9 септември 1944: литература и политика“. Съст. П. Дойнов. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – Книга 9, изд. „Кралица Маб“, департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2015, 372 с.


Сборникът включва текстове, представени на научната конференция „9 септември 1944: край и начало, литература и политика“, организирана в Нов български университет на 14 ноември 2014 г. В него за първи път в у нас след 1989 г. е изградена плътна литературноисторическа картина на събитията от есента и зимата на 1944-а, назовани са процесите и явленията, които трайно променят българската литература и култура, очертан е драматичния избор, пред който са изправени писатели и литератори, реконструиран е литературния образ на събието Девети септември чрез анализи на архиви, художествени творби и публицистични текстове. Специално място е отделено на катаклизмите в Съюза на българските писатели и чистката извършена в него, както и на особеностите на отделни авторски присъствия навръх най-динамичните месеци на 1944/1945 г. Откроява се онова, което може да бъде наречено дискурсът Девети септември в литературата – корпус от творби и спомени за „ден първи“, за „слизането на партизаните“ от планината и влизането им в литературата, за следите на събитието в сборници и антологии, в романи и лирически сбирки.