facebook

ДепартаментНова българистика

Българският производствен роман

nrb-08-p-angelova_184x250_fit_478b24840a

Българският производствен роман

Мая Ангелова

Други публикации

Мая Ангелова, „Българският производствен роман“. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – Книга 8. Изд. „Кралица Маб“, С., 2014, 400 с.


Книгата представя изследването на Мая Ангелова за производствения роман в българската литература между 50-те и 70-те години на ХХ век. Върху широка емпирическа база – подробно аналитично занимание с 10 романа, общо проучване на още над 40 романа и запознаване с десетки повести, очерци, статии и други хибридни жанрове между 50-те и 70-те години на ХХ век – се разгръща първото по рода си в България цялостно изследване за производствения роман, жив и многослоен интерпретационен текст, който представлява не просто професионално разказана история, но и интересно литературно пътешествие, което въвлича читателите в неподозирани с интригата си сюжети. Производственият роман е показан като жанр, оказващ същностно въздействие при формирането на цялостната картина на изкуството на социалистическия реализъм и в немалка степен определящ структурата на литературното поле през първите десетилетия на НРБ.