facebook

ДепартаментНова българистика

Цензурата върху българската литература и книга. 1944-1990

00-korica-cenzura-14_184x250_fit_478b24840a

Цензурата върху българската литература и книга. 1944-1990

Съст. П. Дойнов

Други публикации

ЦЕНЗУРАТА ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КНИГА. 1944 – 1990

„Цензурата върху българската литература и книга. 1944–1990“. Съставител П. Дойнов. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – Книга 14. Издателство „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, С., 2018, 272 с.

Сборникът събира текстове, прозвучали за първи път на конференцията „Цензурата върху българската литература и книга (1944–1990)“, състояла се на 9 юни 2017 г. в Нов български университет. Това е първият по-мащабен опит да бъде представена проблематиката за цензурата върху българската литература и книга през комунистическия режим. Тематизирани са ключови фази, елементи и фигури от цензорската система; дадена е думата на автори и редактори, въвлечени като действащи лица в цензурните практики; разгледани са особеностите на отделни случаи с цензуриране на конкретни творби и техните автори.