facebook

ДепартаментНова българистика

Диктатура и литература. Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков (1948–1958)

00-00-korica-diktatura-i-literatura_184x250_fit_478b24840a

Диктатура и литература. Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков (1948–1958)

Съст. П. Дойнов

Други публикации

Диктатура и литература. Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков (1948–1958). Съст. П. Дойнов. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – книга 22. Нов български университет. С., 2022, 320 с., 18 лв. ISBN 978-619-233-236-5

 

Сборникът събира статии и студии, представени на конференцията „Диктатура и литература. Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков (1948–1958)“, проведена на 19 ноември 2021 г. в Нов български университет. Текстовете са подредени в три дяла. Първият съдържа периодизационни предложения и други по-общи аспекти на епохата, налагани тенденции и модели през 1948/1958 г., жанрови доминанти и специфики. Вторият дял е посветен на една от централните теми за периода – образа на комунистическия вожд в литературата, а третият – на казуси и имена, простиращи се в зоната на невидимите, изключените от социокултурния контекст автори, попаднали в концлагери и/или в обсега на Държавна сигурност.