facebook

ДепартаментНова българистика

Двете лица на писателя. Персонални казуси в източноевропейските литератури

00-korica-dvete-lica_184x250_fit_478b24840a

Двете лица на писателя. Персонални казуси в източноевропейските литератури

Съст. П. Дойнов

Научни и учебни издания

„Двете лица на писателя. Персонални казуси в източноевропейските литератури“. Съст. П. Дойнов. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – Книга 16. С., 2020, 304 с. ISBN 978-954-533-186-2

Сборникът събира текстове, представени на Международния научен семинар „Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури“, състоял се в Нов български университет. Авторите Евгений Добренко, Антал Бабуш, Валентина Хархун, Майа Разбойникова–Фратева, Йоана Славчева и Иван Станков, Михаил Неделчев, Морис Фадел, Методи Методиев и Пламен Дойнов разглеждат отделни случаи с писатели, които се опитват да съчетаят външната лоялност към комунистическия режим с относително автономно творчество и езиково поведение, с колебания и напрежения да бъдат коректни граждани на „социалистическата държава“, но и да останат създатели на качествена литература. Текстовете изграждат общ свод на разбиране над литературите от Източна Европа – общи кодове за решения както в индивидуалното писане, така и при позиционирането на писателите в литературното поле.