facebook

ДепартаментНова българистика

Ефектът на раздалечаването

nrb-11-m-nedelchev_184x250_fit_478b24840a

Ефектът на раздалечаването

Михаил Неделчев

Други публикации

Михаил Неделчев, „Ефектът на раздалечаването“. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – Книга 11, изд. „Кралица Маб“, департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2015, 396 с.


Книгата съдържа студии и статии на Михаил Неделчев за литературата от периода на НРБ, създавани от 2005 година насетне. Те представят структурните характеристики на системата и доктрината на социалистическия реализъм; генеалогии на алтернативния сектор в литературата на НРБ – от несбъдналата се алтернативна жанрова система на белетристиката, през Пеньо Пенев като жертва на „огняроинтелигентския синдром“, до учителното присъствие в литературознанието на Никола Георгиев и меката власт на моралните авторитети от късната социалистическа епоха; преживените от Михаил Неделчев историографски разкази за „годините на литературата“ (1962, 1968, 1989); архивни текстове и нови интерпретации на творчеството на Константин Павлов, Христо Фотев, Иван Теофилов, Николай Кънчев, Биньо Иванов.