facebook

ДепартаментНова българистика

Генерация на властта: „априлското поколение“ в българската литература

nrb-13-aprilsko-pokolenie_184x250_fit_478b24840a

Генерация на властта: „априлското поколение“ в българската литература

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„Генерация на властта: „априлското поколение“ в българската литература“. Съст. П. Дойнов. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – Книга 13. Изд. „Кралица Маб“, департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2016, 332 с.


Сборникът събира текстове, представени за първи път на научната конференция „Генерация на властта: „априлското поколение“ в българската литература”, организирана на 3 юни 2016 г. от департамент „Нова българистика” на НБУ. В тях са разгледани проблемите за генеалогията и конструирането на понятието „априлско поколение“; за разделителните линии и ситуативни единства между личности и групи в генерацията – „селско“ и „градско“ крило, „модернисти“ и „традиционалисти“, „класически“ и „свободен стих“; за спецификите на т.нар. Априлска поезия; за „априлското поколение“ като фундамент на общността „Априлски сърца“, когато през 70-те и 80-те години на ХХ век много от поетите заемат водещи позиции в литературното поле. На фокус са поставени фигурите както на емблематични „априлци“ като Л. Левчев, Вл. Башев, Слав Хр. Караславов, М. Шопкин и др., така и на автори, позиционирани между нормата и изключението като Стефан Цанев, или с ярко алтернативно присъствие като Константин Павлов и Иван Динков.