facebook

ДепартаментНова българистика

Историята на литературата на НРБ: Модели и практики“

00-korica-istoriata-na-literaturata-web_184x250_fit_478b24840a

Историята на литературата на НРБ: Модели и практики“

Съст. П. Дойнов, М. Фадел

Други публикации

Историята на литературата на НРБ: Модели и практики“. Съст. П. Дойнов, М. Фадел. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – книга 20. Нов български университет. С., 2022, 268 с., 14 лв. ISBN 978-619-233-201-3

 

Сборникът събира материали от конференцията „Историята на литературата на НРБ: теория и методология", състояла се в Нов български университет на 29 юни 2021 г. Първият му дял съдържа аналитични разкази за различни периодизационни и литературноисторически модели, в които се помества литературата на НРБ. Вторият дял представя структури, жанрове, форми и някои авторски имена, вплетени в базисни текстове и в историческия разказ за литературата от епохата на комунистическия режим. В специален трети дял са включени рефлексии върху конкретен изследователски опит – статии, рецензии и разговори за проекти и книги, които през последните години активно мислят теоретическите предизвикателства и методологическите перспективи пред изследванията за литературата и културата на НРБ. Така сборникът прави едновременно равносметка и задава хоризонти, към които могат да се ориентират бъдещи литературноисторически разкази.