facebook

ДепартаментНова българистика

Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации

nrb-07-sssr_184x250_fit_478b24840a

Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации“. Съст. П. Дойнов. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – Книга 7, изд. „Кралица Маб“, департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2013, 352.


Сборникът събира материали от проведения между 2 и 6 декември 2013 г. в Нов български университет Двустранен международен семинар „Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации“. Авторите Евгений Добренко, Галин Тиханов, Биляна Курташева, Йордан Ефтимов, Михаил Неделчев, Морис Фадел, Пламен Дойнов показват как в изследванията на литературата от периода на комунистическите режими в Източна Европа през ХХ век паралелните интерпретации се пресичат - не в далечината обаче, а съвсем близо. Включените в сборника студии тематизират двете версии на соцреализма – в СССР и НРБ, руската емигрантска критика и литературна теория между двете световни войни, алтернативната публичност в периода на комунизма, преводите на българска литература през 70-те и 80-те години на ХХ век, възможностите на поетиката в литературната антропология и спецификата на криминалната литература от епохата на НРБ, специалните случаи с присъствието и/или отсъствието на Михаил Бахтин и Николай Кънчев.