facebook

ДепартаментНова българистика

Между мечтата и утопията. Нови изследвания и документи за Пеньо Пенев

nrb-03-p-penev-s_184x250_fit_478b24840a

Между мечтата и утопията. Нови изследвания и документи за Пеньо Пенев

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„Между мечтата и утопията. Нови изследвания и документи за Пеньо Пенев”. Съст. П. Дойнов. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – Книга 3. ИК „Пан”, Департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2009, 220 с.


Интересът към личността и творчеството на Пеньо Пенев през годините след 1989-а сякаш не намалява, а напротив – като че ли се обогатява и задълбочава, все по-ясно се отграничава от политическите употреби и се насочва към аналитичните подходи, към полифоничното многообразие на нецензурираните мемоарни разкази и към внимателните литературноисторически изследвания.
Книгата събира текстове от конференцията „Между мечтата и утопията”, организирана по повод 50 години от смъртта на Пеньо Пенев от Община Димитровград, Дом-музей „Пеньо Пенев” и департамент „Нова българистика” на НБУ на 29 и 30 април 2009 г. Изданието поставя творческото наследство на един от най-обичаните български поети както в полето на диалога с традициите, така и в хоризонта на нови интерпретации, като към изследванията е добавен един дял от новооткрити документи, свързани с личността и творчеството на Пеньо Пенев.