facebook

ДепартаментНова българистика

НРБ-литературата: история, понятия, подходи

nrb-05-istoria-poniatia_184x250_fit_478b24840a

НРБ-литературата: история, понятия, подходи

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„НРБ-литературата: история, понятия, подходи“. Съст. П. Дойнов. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – Книга 5, изд. „Кралица Маб“, изд. „Силуети“ / LiterNet Медиа, департамент „Нова българистика” на НБУ С., 2012, 596 с.


Сборникът съдържа текстове от проведения между октомври 2011 и май 2012 г. научен форум „Литературата на НРБ: история, понятия подходи“, организиран от департамент „Нова българистика” на НБУ и LiterNet Медиа. Пърночално появилите се в www.liternet.bg 27 студии, статии и рецензии от 17 български изследователи представляват мащабно въведение към важни проблеми от историята на литературата от епохата на комунистическия режим – модели и теоретически визии върху различни аспекти на литературата и литературното поле между 1944 и 1990 г.; литературноисторически хипотези върху отделни времеви зони; студии за конкретни (персонални, издателски, текстови) казуси, демонстриращи колкото богатството от сюжети през 40-те/80-те години на ХХ век, толкова и типологическите сходства между някои от тях; аналитични отзиви за книги, посветени на литературата на НРБ. Сборник, който предчувства появата на една бъдеща История на литературата на Народна република България.