facebook

ДепартаментНова българистика

Освен терора. Моделиране на новия писател на НРБ. 1944–1956

00-0-osven-terora_184x250_fit_478b24840a

Освен терора. Моделиране на новия писател на НРБ. 1944–1956

Пламен Дойнов

Научни и учебни издания

Пламен Дойнов. „Освен терора. Моделиране на новия писател на НРБ. 1944–1956“. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – Книга 24. Нов български университет. С., 2023, 516 с., 27 лв. ISBN 978-619-233-274-7

 

Книгата проследява събития и процеси, анализира модели и механизми, чрез които се появява, създава и дооформя социалният образ на новия писател в Народна република България между 1944 и 1956 г. Разказите за чистката в обществото и в Съюза на писателите в месеците след Девети, арестите и процесите на Народния съд срещу хора на словото, цялата система от репресии се надграждат от описания и анализи на фазите на приобщаването, (пре)възпитанието и преобразяването, в които кристализира образът на държавния писател – служител на тоталитарната република. Книга за многоликото присъствие на терора в българската литература, но и за фигури, сенки, думи и действия, мяркащи се зад кървавата му завеса в амалгама от репресии, страхове, привилегии, марксистко-ленинска просвета, писане по партийно-държавна поръчка, планово държавно книгоиздаване, цензурни забрани и позволения, официални почести и пр. Така новият писател на НРБ се откроява като образцов инструмент за литературно производство на социалистически реализъм. Едно битие в творческа несвобода, в страх, труд и радост. Освен терора.