facebook

ДепартаментНова българистика

Поетика на съгласието и несъгласието: Българската литература от 50-те до 90-те години на XX век и идеологията

nrb-06-yordan-eftimov_184x250_fit_478b24840a

Поетика на съгласието и несъгласието: Българската литература от 50-те до 90-те години на XX век и идеологията

Йордан Ефтимов

Други публикации

Йордан Ефтимов. „Поетика на съгласието и несъгласието: Българската литература от 50-те до 90-те години на XX век и идеологията“. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – Книга 6. Изд. Нов български университет, С., 2013, 318 с.


Книгата доразвива не само възможностите на един интердисциплинен подход (съчетаващ инструментите на различни науки – антропологически, социологически, новоисторически, реторически), реализиран вече в изследването „Двойното дъно на класиката”, но и амбицията за по-сложен и плътен анализ на литературата и културата от епохата на реалния социализъм.
Монографията се състои от четиринайсет глави, в които се разгръща новаторски прочит на значими текстове от българската поезия на 50-те-90-те години на ХХ век. В последните години тъкмо конкретният затворен прочит не е най-активно практикуваната и всъщност добре овладяната практика на литературната история, но тъкмо на него монографията настоява. Но в този труд още по-важна е стратегията на използване на интердисциплинен подход – между микроисторията, антропологията, социологията, етическото литературознание и реторическия анализ.