facebook

ДепартаментНова българистика

Соцреалистически канон / Алтернативен канон

nrb-02-soc-kanon_184x250_fit_478b24840a

Соцреалистически канон / Алтернативен канон

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„Соцреалистически канон / Алтернативен канон”. Съст. П. Дойнов. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – Книга 2. ИК „Пан”, Департамент „Нова българистика” на Нов български университет, С., 2009, 552 с.


В началото на тази книга е конференцията “Соцреалистически канон / Алтернативен канон. Официално и неофициално в българската литература и култура между 1944 и 1989 г.”, проведена на 27 март 2009 г. в Нов български университет. След колективния сборник “Социалистическият реализъм: нови изследвания” (2008) това е второто издание в българската критика и хуманитаристика от 1989 г. насетне, което тематизира доктрината на социалистическия реализъм. Настоящата книга следва да се разглежда именно като продължаващо усилие да бъде мислен соцреализмът в НРБ в още по-близка перспектива. Този път обаче проблемът за соцреализма е въведен в опозиция с понятието “алтеранативен канон” – онези творби и тенденции, които през периода на Народна република България явно или индиректно се противопоставят на офицалната литература и култура.