facebook

ДепартаментНова българистика

Елински орфически свидетелства

mihaela-1_184x250_fit_478b24840a

Елински орфически свидетелства

Михаела Йорданова

Други публикации

Елински орфически свидетелства,  София, 2004.


Изследването е изградено въз основа на докторската дисертация на автора и включва сравнителен анализ на засвидетелстваните археологически орфически паметници: златни таблички от Магна Греция, Крит и Тесалия, папируси от Дервени и Ел Гуроб, сакрални предмети с надписи от милетската колония Олбия Понтика, атическа и южноиталийска вазопис. Дискутирани са типологичните модели на ранната средиземноморска мистериалност и ритуалните практики  за постигане на блаженство и безсмъртие.