facebook

ДепартаментНова българистика

Maenads – Early Dionysiac Fests

mihaela-2_184x250_fit_478b24840a

Maenads – Early Dionysiac Fests

Михаела Йорданова

Други публикации

Maenads – Early Dionysiac  Fests, Sofia, 2017.


Предлаганото изложение представя лекции, посветени на трако-гръцкия религиозен модел на Дионисовата празничност, изнесени по време на семинарни занятия по антична религия в Софийския и Нов български университет. От античните извори е реконструирана култова реалност, свързана с ранни форми на оргиастична  мистериалност и са направени първоначални теоретични изводи за феменологията на проблема.