facebook

ДепартаментНова българистика

Пол де Ман: опити с невъзможното

m-fadel-2_184x250_fit_478b24840a

Пол де Ман: опити с невъзможното

Морис Фадел

Други публикации

Морис Фадел. Пол де Ман: опити с невъзможното. Издателство „Боян Пенев”, 2002, 190 стр.

 

Книгата е първото монографичното изследване в България на американския литературен учен Пол де Ман. Монографията споделя тенденцията към деконтекстуализация на де Ман. Авторът прави опит да отдели личността на Пол де Ман от популярните формули, с които той е обгърнат – постструктуралист, постмодернист, деконструктивист, обвързан с групата на Йейл. Целта на книгата е различна – да обсъди това, какво в де Ман го изважда от контекста, прави го устойчив на огромната сила на този контекст; какво е това, което отличава и маргинализира де Ман, дори когато той самият не винаги има ясно разбиране за тези процеси, какво се говори, въпреки него, и поставя под съмнение усилията да бъде интегриран в типологични модели или интертекстуални мрежи.