facebook

ДепартаментНова българистика

Животното като литературна провокация: “анималистиката” на Емилиян Станев

m-fadel-1_184x250_fit_478b24840a

Животното като литературна провокация: “анималистиката” на Емилиян Станев

Морис Фадел

Други публикации

Морис Фадел. “Животното като литературна провокация: “анималистиката” на Емилиян Станев”. Издателство на Нов български университет, София, 2010. Редактор: проф. Христо Тодоров.

 

Книгата e свързана с хабилитационния труд на автора, в който се изследват произведенията на Емилиян Станев, занимаващи се с животното и животинското. Текстът няма задачата да бъде само интерпретация на литературния материал, а и да подложи на разглеждане фундаменталните теми за човешкото, животинското и природата. Методологията на интерпретацията на литературния текст, приложена в книгата, е насочена към разколебаването на границите между литература и нелитература. Авторът смята, че затварянето на литературното произведение в отделно, специално предназначено за него литературно поле го лишава от въздействие, прави го обозрим и овладяем обект. Доц. Фадел се стреми да представи животното в творбите на Станев в различни контексти (ежедневни, юридически, философски), насочени към въпроса за човешкото, животинското и природата – въпрос, който не само има значение за определянето на това какво е човек и какво – животно и природа, но и който влияе върху много от политическите и социалните ни практики. Книгата се опитва да не следва актуални политически коректни каузи, като тази за защитата на природата и животните, а по-скоро да ги проблематизира.