facebook

ДепартаментНова българистика

Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878-1918)

1_184x250_fit_478b24840a

Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878-1918)

Огняна Георгиева-Тенева

Други публикации

Огняна Георгиева-Тенева. „Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878-1918)“, изд. Сепа-Инфома, София, 2014, 174 с.

 

 Монографията представлява първи опит за изследване на гражданския дискурс в българската поезия за деца и юноши в периода 1878-1918 г. Анализът обхваща творби от стихосбирки, антологии, сборници, периодични издания, христоматии и читанки. Аргументирано е виждането, че детско-юношеската ни поезия отправя не само обичайно коментираните нравствено-патриархални и национални, но и граждански послания, разглеждащи връзката на индивида и неформалната общност с държавата. На всеки граждански въпрос, намерил самостойно изображение в проучвания поетически корпус, е посветена отделна глава: трудът е структуриран около художествените концепти държава, власт, общество, публично слово, войнски дълг, свобода. Освен че разкрива непроучвани аспекти на българската детско-юношеска поезия, разработката има и потенциала да съдейства на литературното образование при формирането на граждански ценности.