facebook

ДепартаментНова българистика

„История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски. Методически модел

2_184x250_fit_478b24840a

„История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски. Методически модел

Огняна Георгиева-Тенева

Други публикации

Огняна Георгиева-Тенева. „История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски. Методически модел“, изд. Славена, Варна, 2003, 101 с.


 Интердисциплинарна по своя характер, монографията чертае поле на взаимодействията между литературознанието и методиката на обучението по литература. Основополагащият национален мит се анализира с оглед на гласовете на различните субекти в повествованието: Аз (говорещото лице); Ти (възприемателя); Ние (българския народ) и Те (другите). Изследването повдига въпроса за неканоничния прочит на каноничния текст и предлага подходи, които търсят баланс между дисциплинираното четене според образователната норма и свободното удоволствено четене от позициите на индивидуалната културна, социална и етническа идентичност.