facebook

ДепартаментНова българистика

Николай Гоголь: литературные искания и художественные открытия

t-fed-2_184x250_fit_478b24840a

Николай Гоголь: литературные искания и художественные открытия

Татяна Фед

Други публикации

Татяна Фед. „Николай Гоголь: литературные искания и художественные открытия“. Изд. „Херон Прес”, С., 2004, 258 с.

 

В монографията Татяна Фед изследва творчеството на Николай Гогол в широк исторически контекст в руската и световната художествена култури. Проследяват се творческите търсения от първите произведения /“Вечерите в чифлика край Диканка“, „Миргород“/, самоопределянето на писателя в „Петербургските повести“, драмите „Ревизор“ и „Женитба“, романа „Мъртви души“ до конфликта с обществото /“Избрани места от кореспонденцията с приятелите“/. Детайлно се анализира психологизирания Гоголевски пейзаж. В книгата са използвани много архивни материали и свидетелства на съвременниците на Гогол.