facebook

ДепартаментНова българистика

В зеркале малой прозы

t-fed-1_184x250_fit_478b24840a

В зеркале малой прозы

Татяна Фед

Други публикации

Татяна Фед. „В зеркале малой прозы“. Изд. „АКСИОС ”, Шумен, 1995, 160 с.


В книгата се предприема историко-литературен, сравнително-типологичен и монографически подход към кратките форми в руската проза на 70-те – 90-те години на ХХ век. Проследяват се историята на разказа, новелата и стихотворението в проза в световната и руската класическа литератури и след това традициите им в творчеството на Виктор Астафиев /“Затеси“/, Фьодор Абрамов /“Трава-мурава“/, Валентин Пикул /“Исторически миниатюри“/ и Юрий Бондарев /“Мигове“/.