facebook

ДепартаментНова българистика

Поезията на Александър Вутимски: Паралелни прочити

edvin-1_184x250_fit_478b24840a

Поезията на Александър Вутимски: Паралелни прочити

Едвин Сугарев

Други публикации

Едвин Сугарев. Поезията на Александър Вутимски: Паралелни прочити. ИК “Алтера”, София, 2009. 575 с.

 

Книгата на Едвин Сугарев „Поезията на Александър Вутимски: паралелни прочити" съдържа подробен и многостранен анализ на поетичните и прозаични текстове на Вутимски и техните интертекстови връзки с поезията на Атанас Далчев, Александър Геров, Никола Вапцаров, Иван Пейчев и някои български поети от 80-те години на миналия век. Като основен метод са използвани паралелните прочити - както синхронните, така и асинхронните. В отделни части е разгледана критическата рецепция на Вутимски и различните аспекти на неговата поетика и изразни средства - уникални в цялостния контекст на българската литература.