facebook

ДепартаментНова българистика

Проф. Пламен Дойнов, д.н.

00-izkovavane-na-shedjovura-ivan-tzanev-korica-10-11-2021_126x181_fit_478b24840a

Изковаване на шедьовъра: Иван Цанев

Пламен Дойнов

Други публикации

00-00-korica-avtonomia-final_126x181_fit_478b24840a

Краят на литературната автономия: 1946

Пламен Дойнов

Други публикации

00-2-cover-kritika-print_126x181_fit_478b24840a

Критика и есеистика. Избрано

Пламен Дойнов

Други публикации

00-bulgaria-under-communism_126x181_fit_478b24840a

Bulgaria under Communism

Пламен Дойнов (съавтор)

Научни и учебни издания

00-a-pokolenie-i-poezia_126x181_fit_478b24840a

Поколение и поезия. 1956–1989

Пламен Дойнов

Научни и учебни издания

p-doinov-f_126x181_fit_478b24840a

A magyar felkelés és a bolgár irodalom

Plamen Dojnov

Други публикации

p-dojnov-e_126x181_fit_478b24840a

Името на поезията: Николай Кънчев

Пламен Дойнов

Други публикации

p-doinov-d_126x181_fit_478b24840a

Литература, размразяване, разлом: 1962

Пламен Дойнов

Други публикации

p-doinov-c_126x181_fit_478b24840a

1910 и годините на литературата

Пламен Дойнов

Други публикации

p-doynov-b_126x181_fit_478b24840a

Българската литература и началото на ХХІ век. 2004–2012

Пламен Дойнов

Други публикации

p-doinov-6_126x181_fit_478b24840a

Алтернативният канон: Поетите

Пламен Дойнов

Други публикации

p-doinov-3_126x181_fit_478b24840a

1907: литература, автономия, канон

Съст. П. Дойнов

Други публикации

p-doinov-h_126x181_fit_478b24840a

Българската поезия в края на ХХ век, Част първа

Пламен Дойнов

Други публикации

p-doinov-1_126x181_fit_478b24840a

Българската поезия в края на ХХ век, Част втора

Пламен Дойнов

Други публикации