facebook

ДепартаментНова българистика

Критика и есеистика. Избрано

00-2-cover-kritika-print_184x250_fit_478b24840a

Критика и есеистика. Избрано

Пламен Дойнов

Други публикации

Пламен Дойнов. „Критика и есеистика. Избрано“. Нов български университет, ИК „Несарт – Милен Миланов“, С., 2019, 552 с., 20 лв. ISBN 978-619-233-060-6

Книгата е съставена от студии, фрагменти и есета, взети от публикуваните досега единадесет литературноисторически и критически книги на Пламен Дойнов. Изданието представя ключови авторски идеи, концепции и търсения в полето на литературната история, критиката и есеистиката, прави ги по-достъпни и като общ обем, и като лаконично формулирани наблюдения и тези. Една критическа лична антология с избрани идеи, понятия, епохи, автори и произведения.