facebook

ДепартаментНова българистика

Граматика на семантиката

ivan-kasabov-m4_184x250_fit_478b24840a

Граматика на семантиката

Иван Касабов

Други публикации

Граматика на семантиката, Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, С., 2006, 236 с.


Монографията „Граматика на семантиката“ е резултат от дългогодишната теоретическа и преподавателска работа на автора в областта на семантиката, семиотиката, реториката и общото езикознание. Книгата представя собствена обща теория и специална семантична теория. Открит е единен граматико-семантичен принцип, действащ на всички езикови нива: падеж, мотивираност на езиковия знак, ролята на синекдохата в семантичната мотивация. Представен е модел между различните конституентни нива от архитектониката на езиковия знак.