facebook

ДепартаментНова българистика

Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства

ivan-kasabov-m3_184x250_fit_478b24840a

Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства

Иван Касабов

Други публикации

Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства, Издателство на Нов български университет, С., 2008, 158 с.


Книгата „Лингвистиката - между строгите науки и свободните изкуства“ е организирана от оригиналната идея за мястото на лингвистиката сред другите науки и различните изкуства. В нея науката за езика се разглежда като основна хуманитарна дисциплина в най-общ диалектико-философски и научно-методологичен план. Подходът на автора е необичаен и се изразява в съпоставката на лингвистиката с физиката и математиката (като формално строги науки), с логиката (като философска дисциплина за формално правилното мислене и неговите форми) и с различните (според формалния им естетически принцип на изображение) изкуства. Именно в принципа на изображение на всяко отделно изкуство се намира специфичната степен на образност, върху която дадено изкуство акцентира при развиването на своите художествени образи.