facebook

ДепартаментНова българистика

Семантичен речник-минимум

ivan-kasabov-m5_184x250_fit_478b24840a

Семантичен речник-минимум

Иван Касабов

Други публикации

Семантичен речник-минимум, Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, С., 1990, 227 с.


Речникът се състои от около 850 думи с техните значения, които са необходимите и достатъчни единици, съставящи ядрото, центъра на цялостната българска лексикална система.
Речникът е семантичен не само защото тълкува включените в него думи, както обикновените речници, а защото принципите, по които е съставен, са изцяло семантични.
Този речник е актуален и нужен поради липсата на сигурна научна основа и критерии за адекватно представяне на лексико-семантичната система на българският език в цялост.