facebook

ДепартаментНова българистика

Забавна семантика за всички с илюстрации

ivan-kasabov-m2_184x250_fit_478b24840a

Забавна семантика за всички с илюстрации

Иван Касабов

Други публикации

Забавна семантика за всички с илюстрации, С., НБУ, 2012


„Забавна семантика за всички с илюстрации“ е мултимедиен продукт в две части – с 84 страници текст, както и достъпно представяне на теорията на семантиката в обем от 86 страници текст със схеми и таблици.
Текстът е публикуван на адрес: ebox.nbu.bg

ISBN 978-954-535-524-0