facebook

ДепартаментНова българистика

Проф. Михаил Неделчев

m-nedelchev-2012_126x181_fit_478b24840a

Двете култури и техните поети

Михаил Неделчев

Други публикации

mh11_126x181_fit_478b24840a

Литературноисторическата реконструкция

Михаил Неделчев

Други публикации

mn10_126x181_fit_478b24840a

Апология на литературната история

Михаил Неделчев

Други публикации

mn9_126x181_fit_478b24840a

Страници за Иван Богданов

Михаил Неделчев

Други публикации

mn8_126x181_fit_478b24840a

1910 – Сюжети от литературната година

Михаил Неделчев

Други публикации

mh6_126x181_fit_478b24840a

Размишления по българските работи

Михаил Неделчев

Други публикации

mh4_126x181_fit_478b24840a

Писатели-преображенци и техни спътници

Михаил Неделчев

Други публикации

mh3_126x181_fit_478b24840a

Етюди за Яворов

Михаил Неделчев

Други публикации

mh2_126x181_fit_478b24840a

Три студии

Михаил Неделчев

Други публикации

mh1_126x181_fit_478b24840a

Социални стилове, критически сюжети

Михаил Неделчев

Други публикации