facebook

ДепартаментНова българистика

1910 – Сюжети от литературната година

mn8_184x250_fit_478b24840a

1910 – Сюжети от литературната година

Михаил Неделчев

Други публикации

Михаил Неделчев. 1910 – Сюжети от литературната година. Издание на НБУ, 2010, 72 стр.

 

Студията представя новите изследвания на проф. Неделчев във връзка с осъществяването на големия проект на департамент „Нова българистика”, условно наречен „Четем 1910 година”. Първите две части на студията са културологичен и политологичен синтез на тази важна в българската история, в политическо, културно и литературно отношение, година. Средищната част показва, чрез множество примери и анализи, волята за представителност и дори окончателност в опубличностеното творчество на някои от най-значимите български писатели на епохата – от Вазов и Пенчо Славейков до Яворов. Изключително приносна е разработката на трагическия сюжет „Яворов-Мина” през 1910 г. Тук оригинален и новаторски е особеният акцент, поставен върху наистина последното стихотворение на Яворов, „Невинност свята – орхидея”, което е послесмъртното окончателно послание към неговата любима. Изданието е снабдено с богат документален материал.