facebook

ДепартаментНова българистика

Писатели-преображенци и техни спътници

mh4_184x250_fit_478b24840a

Писатели-преображенци и техни спътници

Михаил Неделчев

Други публикации

Михаил  Неделчев.  Писатели-преображенци и техни  спътници. Дружество „Гражданин”, София, 1999, 207 стр.

 

„Искам да убедя непознаващите историята на региона на Странджа, Бургас и Южното крайбрежие читатели на тази книга, че Петко Росен, Минко Неволин, Иван Карановски, Христо Силянов наистина са писатели-преображенци. Във времена на глобализация и отказ от биографията, на отрицание на линейната история и на биографията като нейно личностно съответствие, тази книга е демонстративно регионална и държи да разказва отново и отново биографии. Тези биографии не са достатъчно подробно разказани.
Към тях могат да се прибавят десетки и десетки други биографически разкази, да се сплитат с биографиите на основните персонажи. И все пак писателите-преображенци са точно тези, защото за тях дните на Илинденско-Преображенското въстание, героиката на сюжетите от 1903 г. са не само тематичен извор за десетилетия напред, но и кулминацията, най-силното време на тяхното личностно себеосъществяване, случило им се твърде рано, определило сякаш ретроспективната асиметрия на биографиите им.” – така авторът синтетично представя тематичното ядро на своята книга. Тя има колкото регионален, толкова и общобългарски характер – доколкото е опит тези сякаш второстепенни автори да бъдат качени на голямата сцена на класическата българска литература. Това се отнася не само до изброените писатели- преображенци, но и до един, свързан с тях писател – забравеният поет-символист от Бургас Вен. Тин., един от най-спиритуалните български творци. В приложението са дадени още редица сюжети на личности и художествени феномени, включително историята на странджанския химн „Ясен месец веч изгрява”.
Книгата бе и едно от основанията Михаил Неделчев да бъде отличен през 2004 г. с националната награда „Голям златен Пегас”, Бургас, която се присъжда на две години и която дотогава бе давана само на писатели, родени в този регион.