facebook

ДепартаментНова българистика

Радикалдемократизмът. Опит за либерално политическо поведение в България

mh5_184x250_fit_478b24840a

Радикалдемократизмът. Опит за либерално политическо поведение в България

Михаил Неделчев

Други публикации

Михаил Неделчев. Радикалдемократизмът. Опит за либерално политическо поведение в България. Дружество „Гражданин”, София, 2000, 204 стр.

 

Книгата представя идеологията, организационната практика, парламентарната дейност и коалиционната работа на една от най-оригиналните политически формации след 1989 г.  Радикалдемократическата партия, създател и участник в Съюза на демократическите сили за периода, в който той бе сложна коалиция от разнородни политически организации. Радикалдемократическата партия бе една от възстановените български партии тази ретро-утопия даде основанията тя да бъде вгледана и в началото си, да мисли непрекъснато за персоналните си и колективни образци. Така и в книгата съществена тема е историята на тази специфична форма на българския либерализъм – радикалдемократизмът, даден тук чрез лица, събития, идеи, сблъсъци, полемики. Авторът е дългогодишен зам.-председател на РДП по идеологическите въпроси, народен представител на тази партия и от СДС, така че съвсем естествено в книгата са намерили място и текстове от идеологическата и пряката организационна политическа работа Но интелигентския характер на тази партия още от основаването и в началото на ХХ век (в нея членуват и писателите Тодор Влайков, Антон Страшимиров, Петко Тодоров, Пейо Яворов и много други), култивиран и прокламиран и след възстановяването й през 1989 г., придават и друга самостойност на текстовете в книгата – извън пряката им насоченост. Книгата не само синтезира един личен и колективен политически опит за либерално политическо поведение, но и представя формите на историческа приемственост в ходовете на новия процес на демократизация на България след разрушаването на комунистическата система.
За тази книга, за мисията си като главен редактор на сп. „Демократически преглед”, Михаил Неделчев бе отличен в град Пирдоп с Национална литературна награда „Тодор Влайков”.