facebook

ДепартаментНова българистика

Размишления по българските работи

mh6_184x250_fit_478b24840a

Размишления по българските работи

Михаил Неделчев

Други публикации

Михаил Неделчев. Размишления по българските работи. ИК „Проф. П. Венедиков”, София, 2002,
397 стр.

 

Културологическа, политическа и литературоведска публицистика е жанровото подзаглавие на тази книга, която събира, подрежда и именува през личното участие на автора най-важните дебати от последните години в българската публичност. Ще изброим само някои от тях, назоваващи тематичните ядра на сборника – „Краевековно“, „Новият дебат за националното“, „Дебатът за историята на съвременността“, „Стратегии на нормалността - лични, семейни, групови“, „Войната до нас, войната в нас“, „Балкански идентичности“ и др.
Всяка от статиите е снабдена с кратък коментар, пресъздаващ контекста на публикацията или словото и – нещо много важно – даващ място и на другите гласове в дебата. Събираща, толерантна и диалогична книга. Твърде разнообразни са и интонациите на текстовете на тази представителна книга-равносметка. Някои от тях – особено в цикъла „Раздели, сбогувания, припомняния”, са носталгично и дори сантиментално звучащи. Други, в цикъла „Стратегии на нормалността – лични, семейни и групови”, и най-вече текстовете за авторовите взаимоотношения с репресивната комунистическа държавна сигурност, са яростно-полемични. Трети са откровено митотворчески; Нагласите са ексатически, като едновременно с това проблематизират социокултурното битие на национал (революционните) персоналистки митове – Левски, Ботев (теоретическата и историографската обосновка на този подход е в студията „Персоналистките митове в историята и българската биографска традиция”). Цяла друга поредица от разнородни текстове са приятелски жестове – към писатели, интелектуалци, духови водачи. От критици-анализатори „Размишления върху българските работи” бе определена като най-личната, изповедна книга на М. Неделчев. Книгата бе отличена с Наградата „Христо Г. Данов” в категория „Хуманитаристика” за 2002 г., като трябва да се отбележи, че художникът-оформител Кирил Гогов получи същата награда в своя раздел, за работата си по същата книга.