facebook

ДепартаментНова българистика

Проф. Мони Алмалех, д.н.

mono-15_126x181_fit_478b24840a

Тъмнината в Стария завет

Мони Алмалех

Други публикации

mono-14_126x181_fit_478b24840a

Савската царица, Лилит и гарванът

Мони Алмалех

Други публикации

mono-13_126x181_fit_478b24840a

Червените кодове в Стария завет

Мони Алмалех

Други публикации

mono-12_126x181_fit_478b24840a

Архангелите в Библията

Мони Алмалех

Други публикации

mono-11_126x181_fit_478b24840a

Biblical donkey

Almalech, Mony

Други публикации

mono-10_126x181_fit_478b24840a

Библейското магаре

Мони Алмалех

Други публикации

mono-09_126x181_fit_478b24840a

Advertisements: Signs of femininity and their corresponding color meanings

Almalech, Mony

Други публикации

mono-08_126x181_fit_478b24840a

Светлината в Стария завет

Мони Алмалех

Други публикации

mono-06_126x181_fit_478b24840a

Корени. Семиотика на цветовете

Мони Алмалех

Други публикации

mono-02_126x181_fit_478b24840a

Balkan Folk Colour Language

Almalech, M.

Други публикации