facebook

ДепартаментНова българистика

Advertisements: Signs of femininity and their corresponding color meanings

mono-09_184x250_fit_478b24840a

Advertisements: Signs of femininity and their corresponding color meanings

Almalech, Mony

Други публикации

Almalech, Mony. Advertisements: Signs of femininity and their corresponding color meanings. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House., 2011. 187 p.


Книгата е плод на изследванията на проф. Алмалех върху семиотиката на цвета. Текстът има теоретична и приложна част. В теоретичната се разглеждат универсалните, регионалните, националните и специфичните значения за нецвят на цветовете при визуалната и словесната способност на човека. Цветовите значения при фолклорни символи (було, обувки на булката, светбено знаме, златна и зелена ябълка) и при словесното назоваване и асоцииране на цвят се прилагат за анализ на множество реклами. Разкрива се манипулативното действие на рекламите амалгамата от цветове, знаци за женственост и древни символи. Приложните части са разработвани и развивани повече от едно десетилетие в различни курсове в Нов български университет. Книгата е доказала своята ефективност като учебник за студенти по програмата “Еrasmus” (в НБУ и в чужбина).
+ е-книга – 2012, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”