facebook

ДепартаментНова българистика

Balkan Folk Colour Language

mono-02_184x250_fit_478b24840a

Balkan Folk Colour Language

Almalech, M.

Други публикации

Almalech, M. Balkan Folk Colour Language. Sofia: Sofia “Snt. Kliment Ohridski” University Press, 1996. 151 p.


Книгата е написана на английски език за две години (1993-1994) като проект на отделението “Slavic studies” на Ерусалимския еврейски университет - Израел.  Използвани са книжните съкровища на израелските и българските библиотеки. По-голямата част от англоезичните източници не могат да се намерят в България цитираната литература включва български и множество чужди автори. Съдържа данни и размишления за езика на цветовете по време на сватба и погребение. Обхванати са Балканите от дълбока древност до наши дни. Изведени са ред значения за нецвят на цветовете – някои универсални, други национални – както и системни граматически особености на езика на цветовете. Някои теми: Понятието за ред, Доктрината на исляма според суфиите, Доктрината за цветовете в юдейския мистицизъм, Цвят и пол, Булото на булката, Сватбеното знаме, Обувките на булката, Златната и зелената ябълка и др.
+ е-книга – Hathi Trust Digital Library. Достъпно на: http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor="Almalekh, Moni